Diye ne baati ki imandaari par jab sawal kiya 💛

Mai tumhare sath rahi Tumhare liye jali Tumne meri imandaari  pe kaise sawal kiya  Jab mai bujhne  mai lagi thi piya Taana marne se pehle Ek baar khud se  Puch k dekhte to zara Kya meri galti thi Ya tel hi kuch kam tha pada Baati ne Kuch itraate hue  Diye se kaha 😋 Happy … Continue reading Diye ne baati ki imandaari par jab sawal kiya 💛